Mój dziadek był powstańcem — wystawa online

Mój dziadek był powstańcem — wystawa online

Pomysł na powstanie niniejszej publikacji zrodził się w 2018 r., w którym Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich, chcąc w ten sposób wyrazić wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego

Czytaj więcej Mój dziadek był powstańcem — wystawa online