Znane i nieznane

Zmiany ekspozycji w muzeach są rzeczą naturalną. W Muzeum Zamkowym w Pszczynie miały one miejsce kilkakrotnie, a największa z nich dokonana została na początku lat 90-tych wraz z podjęciem rekonstrukcji wnętrz zamkowych z lat 1914-1915, w oparciu o dawne fotografie, inwentarze i zachowane w ok. 80 % wyposażenie zamku książąt pszczyńskich.  Prowadzona rekonstrukcja łączyła się ze znacznym ruchem obiektów; miejsce wyprowadzonych do magazynów muzealnych zajęły inne, których obecność uzasadniona była wymogami wynikającymi z przygotowanych wcześniej scenariuszy rekonstrukcji poszczególnych wnętrz.
Założeniem nowej wystawy pt. Znane i nieznane jest przypomnienie zwiedzającym najcenniejszych zabytków, które w przeszłości były eksponowane oraz zaprezentowanie obiektów pozyskanych przez muzeum w ostatnich latach, a także znajdujących się dotąd w zasobach magazynowych, jeszcze nie wystawianych.  Wystawę cechuje różnorodność zgromadzonych na niej dzieł sztuki, a także zabytków przyrody i techniki. Przy ich wyborze nie kierowano się ograniczeniami stylistycznymi czy wynikającymi z chronologii, stąd też sąsiedztwo niektórych w kilku przypadkach może być zaskakujące, przywodząc w niewielkim stopniu na myśl odległe w czasie gabinety sztuki czy osobliwości. Dziełom oryginalnym, podobnie jak to miało miejsce w XIX wiecznych rezydencjach, towarzyszą wykonane w tym samym stuleciu doskonałe kopie, przede wszystkim mebli i broni. 

Wystawa zlokalizowana została na drugim piętrze zamku pszczyńskiego, w czterech pokojach i przedpokoju leżących we wschodniej części skrzydła północnego (środkowego), których obecna nazwa wzięta została od kolorów ścian. Są to: Pokój Szary (I), Pokój Czerwony (II), Pokój Zielony (III), Pokój Żółty (IV) oraz Przedpokój Biały (V).
Na otwartej w dniu 12 maja 2011 roku wystawie obejrzeć można 260 interesujących obiektów.