Mój dziadek był powstańcem – Paweł Poloczek

mój dziadek był powstańcem

PAWEŁ POLOCZEK

Paweł Poloczek legitymacja ZBOWiD

Urodził się 31 maja 1890 r. w Kobielicach. Był synem Pawła Poloczka i Katarzyny z domu Pastuszka. Za udział w powstaniach śląskich odznaczony został Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967 r.).

Z żoną Marią mieli ośmiu synów – Aleksego, Alfonsa, Stanisława, Sylwestra, Edwarda, Wiktora, Ignacego, Piotra – i jedną córkę Otylię. Warto nadmienić, że siódmy syn, Ignacy, urodzony w 1935 r., był chrześniakiem prezydenta Ignacego Mościckiego. W 1926 r. Mościcki wydał dekret zapowiadający, że zostanie ojcem chrzestnym każdego siódmego syna urodzonego w Polsce, pod warunkiem, że przyjdzie on na świat w rodzinie polskiej i niekaranej. Dzięki wspomnieniom Ignacego Poloczka wiemy, że w czasie II wojny światowej ze względu na powstańczą przeszłość ojca rodzina musiała dwukrotnie uciekać – za pierwszym razem do Brzeszcz, za drugim do Jankowic. Choć Ignacy był wówczas małym chłopcem, bardzo dobrze zapamiętał chwilę, gdy Niemcy wyprowadzili ojca pod mur, by go rozstrzelać. Rozmyślili się w ostatniej chwili.

Paweł Poloczek
fotografia z legitymacji
Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację

Po wojnie, w 1945 r., Paweł Poloczek został pierwszym naczelnikiem gminy Kobielice. Wraz ze swoim zastępcą Pawłem Czemborem okazali dużą pomoc przy urządzaniu kobielickiej szkoły zniszczonej na skutek działań wojennych. Pracował w Łaziskach w Fabryce Materiałów Wybuchowych. Należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Zmarł 10 lutego 1983 r.

Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi nadany Pawłowi Poloczkowi
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi nadany Pawłowi Poloczkowi

Krzyż na Śląskiej Wstędze
Waleczności i Zasługi
nadany Pawłowi Poloczkowi

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) nadany Pawłowi Poloczkowi
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) nadany Pawłowi Poloczkowi

Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski
(Polonia Restituta)
nadany Pawłowi Poloczkowi

Fotografie, dokumenty i pamiątki ze zbiorów Otylii Hoinkis, córki Pawła Poloczka
oraz Ireny Poloczek, synowej Pawła Poloczka

KSIĄŻKA

MÓJ DZIADEK
BYŁ POWSTAŃCEM


logotyp Zamek

30

/ 12 / 2022