Pomnik Historii

Pomnik Historii

Szanowni Państwo!

Dzielimy się niezwykle radosną wiadomością – „Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy” został uznany za Pomnik Historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r.

To piękny prezent na zbliżające się 75 Urodziny Muzeum. Cieszymy się niezmiernie, rozpiera nas duma!

„Pomnik Histroii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 113 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.” (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

Do zobaczenia w Muzeum!

13

/ 07 / 2021