Pomóżmy dzieciom

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Monika Sikorska-Wojtacha – fortepian

W programie muzyka polska.
Koncert charytatywny pod patronatem Lions Club 95 z Pszczyny. Dochód z koncertu w całości będzie przeznaczony na zakup paczek świątecznych dla dzieci z biednych rodzin regionu pszczyńskiego.

Patronat medialny:
Polskie Radio Katowice

27

/ 07 / 2021