Powrót

W publikacji znajdziemy szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną zabytków i jej problematyką prawną, o adaptacji zabytkowych obiektów lub poszczególnych pomieszczeń na cele muzealne, niektóre aspekty profilaktyki muzealnej (oświetlenie, mikroklimat, czynniki mikrobiologiczne) oraz związek ekonomii z gromadzeniem i ochroną zabytków w muzeach – rezydencjach, przedstawiono uwagi o stosowanej terminologii i kreacjach konserwatorskich oraz zaprezentowano niektóre nowe materiały konserwatorskie.

 

Spis artykułów:

1. Jan Gałaszek, Zamiast wstępu
2. Katarzyna Zalasińska, Funkcjonowanie muzeów w budynkach zabytkowych – zagadnienia prawne
3. Piotr Grzegorz Mądrach, Granice kreacji w konserwacji zabytków
4. Ewa Święcka, Muzeum rezydencjonalne jako plan filmowy. Powinności, zagrożenia i korzyści
5. Katarzyna Barańska, Zarządzanie zasobami muzeum w kontekście współpracy z produkcjami filmowymi
6. Elżbieta Modzelewska, Konserwacja prewencyjna w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Monitoring, badania, dokumentacja
7. Sylwia Pawełkowicz, Bezpieczne światło we wnętrzu zabytkowym na przykładzie Muzeum Pałacu w Wilanowie – badania i praktyka
8. Jolanta Ratuszna, Możliwości sterowania mikroklimatem w zabytkowych wnętrzach zamku malborskiego przy wykorzystaniu systemu ogrzewania
9. Jan Gałaszek, Ochrona zabytków a ekonomia – konflikt, czy możliwe współdziałanie – uwagi na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie
10. Jacek Olesiak, Drewno w zabytkowych konstrukcjach budowlanych
11. Antonina Żaba, Malarstwo iluzjonistyczno-architektoniczne we wnętrzach mieszkalnych i kościołach. Różnice podstawowe
12. Tomasz F. de Rosset, Sztuka współczesna na zamku. Château d’Oiron: CURIOS & MIRABILIA

Komunikaty

1. Czesława Bełz, Oświetlenie w zabytkowych wnętrzach muzeów zagranicznych. Zabezpieczenia
2. Aleksander S. Harkawy, Szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w pracowniach konserwacji zabytków w magazynach muzealnych – charakterystyka i ocena narażania na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Streszczenia i podpisy pod ilustracje

 

Autorzy: Publikacja zbiorowa
Redakcja: Maciej Kluss

Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Rok wydania: 2011
Objętość: 229 stron
Format: 
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-60645-53-6

 

15,00 

Materiały z konferencji konserwatorskiej poświęconej szeroko rozumianej działalności konserwatorskiej w muzeach znajdujących się w budynkach zabytkowych i związanymi z tym problemami, przede wszystkim z programem profilaktyki muzealnej. Zapewnienie bowiem zbiorom muzealnym odpowiednich warunków eksponowania i przechowywania jest podstawowym, a równocześnie szczególnie trudnym zadaniem dla muzealnych służb konserwatorskich.

10 w magazynie

Opis

W publikacji znajdziemy szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną zabytków i jej problematyką prawną, o adaptacji zabytkowych obiektów lub poszczególnych pomieszczeń na cele muzealne, niektóre aspekty profilaktyki muzealnej (oświetlenie, mikroklimat, czynniki mikrobiologiczne) oraz związek ekonomii z gromadzeniem i ochroną zabytków w muzeach – rezydencjach, przedstawiono uwagi o stosowanej terminologii i kreacjach konserwatorskich oraz zaprezentowano niektóre nowe materiały konserwatorskie.

 

Spis artykułów:

1. Jan Gałaszek, Zamiast wstępu
2. Katarzyna Zalasińska, Funkcjonowanie muzeów w budynkach zabytkowych – zagadnienia prawne
3. Piotr Grzegorz Mądrach, Granice kreacji w konserwacji zabytków
4. Ewa Święcka, Muzeum rezydencjonalne jako plan filmowy. Powinności, zagrożenia i korzyści
5. Katarzyna Barańska, Zarządzanie zasobami muzeum w kontekście współpracy z produkcjami filmowymi
6. Elżbieta Modzelewska, Konserwacja prewencyjna w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Monitoring, badania, dokumentacja
7. Sylwia Pawełkowicz, Bezpieczne światło we wnętrzu zabytkowym na przykładzie Muzeum Pałacu w Wilanowie – badania i praktyka
8. Jolanta Ratuszna, Możliwości sterowania mikroklimatem w zabytkowych wnętrzach zamku malborskiego przy wykorzystaniu systemu ogrzewania
9. Jan Gałaszek, Ochrona zabytków a ekonomia – konflikt, czy możliwe współdziałanie – uwagi na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie
10. Jacek Olesiak, Drewno w zabytkowych konstrukcjach budowlanych
11. Antonina Żaba, Malarstwo iluzjonistyczno-architektoniczne we wnętrzach mieszkalnych i kościołach. Różnice podstawowe
12. Tomasz F. de Rosset, Sztuka współczesna na zamku. Château d’Oiron: CURIOS & MIRABILIA

Komunikaty

1. Czesława Bełz, Oświetlenie w zabytkowych wnętrzach muzeów zagranicznych. Zabezpieczenia
2. Aleksander S. Harkawy, Szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w pracowniach konserwacji zabytków w magazynach muzealnych – charakterystyka i ocena narażania na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Streszczenia i podpisy pod ilustracje

 

Autorzy: Publikacja zbiorowa
Redakcja: Maciej Kluss

Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Rok wydania: 2011
Objętość: 229 stron
Format: 
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-60645-53-6

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,62 kg