Pszczyńska Biblia Lutra

Slide

PSZCZYŃSKA BIBLIA LUTRA


Biblioteka zabytkowa w Muzeum Zamkowym w Pszczynie liczy obecnie prawie 200 starodruków. Wśród wielu cennych pozycji szczególne miejsce zajmuje Biblia Lutra, która na co dzień prezentowana jest w bibliotece na pięknie rzeźbionym, drewnianym pulpicie. Od okresu reformacji panowie a następnie książęta pszczyńscy byli protestantami. Nie dziwi więc fakt, że w ich bibliotece znajdowały się dzieła związane z tą gałęzią chrześcijaństwa.

Jednym z największych osiągnięć Marcina Lutra było dokonanie wraz z współpracownikami przekładu Starego i Nowego Testamentu na język niemiecki. Pracę rozpoczęto w 1522 r. od publikacji Nowego Testamentu. Cała Biblia ukazała się po raz pierwszy drukiem w 1534 r. w Wittenberdze. W następnych stuleciach była wielokrotnie wznawiana, ostatnie zrewidowane wydanie ukazało się w 2017 r. z okazji 500-lecia reformacji.

Biblia Marcina Lutra, tzw. weimarska. Norymberga, 1708 r.

Znajdująca się w zbiorach Muzeum Biblia to wydanie z 1708 r. Dzieło wydrukował Johann Andrea Endter’s Sell Sohn und Erben w Norymberdze. Na podstawie badań można stwierdzić, że starodruk był częścią biblioteki książąt pszczyńskich z linii Anhalt-Köthen-Pless.

Biblia prezentuje wysoki poziom sztuki introligatorskiej. Oprawa wykonana z desek pokryta jest czarną skórą i zamykana skórzano-mosiężnymi klamrami. Umieszczono na niej mosiężne plakiety z wizerunkami Mojżesza, czterech Ewangelistów oraz św. Piotra i Pawła.
Wewnątrz obok tekstów biblijnych znajduje się wiele miedziorytów wykonanych przez artystów z warsztatów w Augsburgu i Norymberdze. Przedstawiają one obok scen ilustrujących tekst również mapy oraz samego autora przekładu. Są również takie perełki, jak odwzorowanie kształtu, konstrukcji i układu arki Noego.

Warto wspomnieć, że w księgozbiorze muzealnym znajdują się jeszcze dwie inne Biblie, ale to już opowieść na kolejny wpis.

Biblia autorstwa Marcina Lutra, wydana w Norymberdze w 1708 roku, zbiory Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Autor tekstu: Marcin Nyga

Slide
POLECAMY ARTYKUŁY

Złodzieje w pszczyńskim zamku

O kradzieży eksponatów Muzeum w 1991 r.

Szmer kartek, szept atramentu:

Biblioteka zamkowa

Film z cyklu: „Zobacz moje Muzeum” na kanale YouTube

09

/ 02 / 2022