VII Wieczory u Telemanna

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Wieczór I
18 X 1985 r.

16.30, Galeria „U Eliasza i Pistulki”
Otwarcie wystawy poplenerowej „Uroki Pszczyny”

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego
Koncert otwarcia

Wykonawcy:
Cappella Cracoviensis pod dyr. Jerzego Swobody
soliści: Ewa Kowalczyk Pawlik – sopran, Mariola Kowalczyk – mezzosopran, Władysław Dyląg – bas, Tomasz Góra – skrzypce, Andrzej Gazdowicz – obój, Małgorzata Koper Gładys – flet, Katarzyna Kurowska – flet

Program:
G. Ph. Telemann – Koncert polski G-dur (Allegro moderato – Allegro vivace – Largo – Allegro; Koncert B-dur na 2 flety, obój i skrzypce (Largo – Allegro (Andante) – Allegro)
J. S. Bach – Msza F-dur (BWV 233) (Kyrie: 1) chór – Kyrie eleison, Gloria: 2) chór – Gloria in excelsis Deo 3) Aria – Domine Deus (bas) 4) Aria – Qui tollis peccata mundi (sopran) 5) Aria – Quoniam tu solus (alt) 6) Chór – Cum sancto Spiritum)

20.30, Karczma „Stary Młyn”
„Wieczór chłopski” – spotkanie dyskusyjne twórców

Wieczór II
19 X 1985 r.

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego

Wykonawcy:
Cappella Cracoviensis pod dyr. Jerzego Swobody
Soliści: Marek Krzywoń – tenor, kontratenor (Ewangelista, Jan), Władysław Dyląg – bas (Jezus), Ewa Kowalczyk Pawlik – sopran (Córa Syjonu), Janusz Wenz – tenor (Piotr, tenor solo, Dusza wierząca), Elżbieta Towarnicka – sopran (Dusza wierząca), Mariola Kowalczyk – mezzosopran, Jan Wais – bas (Dusza wierząca, Kajfasz, Piłat), Aleksander Paul – tenor, kontratenor (Jakub, Judasz, Żołnierz), Marian Suchanek – baryton

Program:
G. F. Haendel – Pasja wg Bertholda Heinricha Brockesa

Wieczór III
20 X 1985 r.

16.00, „Izba u Telemanna“
Koncert przy świecach

Wykonawcy:
Lidia Zdulska – fortepian, Iwona Zdulska – flet

Program:
G. F. Haendel – Suita Nr 5 E-dur (Prelude – Allemaude – Couraute – Air z wariacjami)
W. A. Mozart – Sonata a-moll KV 310 (Allegro maestoso – Andante cantabile con espressione – Presto)
G. Ph. Telemann – Sonata g-moll na flet i basso continuo (Adagio – Vivace – Grave – Allegro)

18.00, Sala Lustrzana zamku pszczyńskiego
Koncert zamknięcia

Wykonawcy:
Kameraliści Wrocławscy Cantores Minores Wratislavienses pod dyr. Edmunda Kajdasza

Program:
J. S. Bach – „Motety”

01

/ 10 / 1985