„To tutaj. Artyści kręgu pszczyńskiego”

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

To tutaj. Artyści kręgu pszczyńskiego
Wystawa czasowa 11 czerwca – 30 listopada 2016

Wystawa „To tutaj” to próba pokazania zróżnicowanego i bogatego dorobku artystów związanych z ziemią pszczyńską. Tytułowe „tutaj” to miasto i okolica ze swą niezwykłą historią i krajobrazem kulturowym, gdzie pracują rzeźbiarze: Jerzy Becela, Stanisław Hochuł i Joachim Krakowczyk, malarze: Janina Czeczot-Kiedos, która tworzy także ceramikę, Anna Stoszek-Szroborz, Stanisław Szroborz, grafik Aleksander (Leszek ) Spyra i tworząca tkaninę unikatową Grażyna Krakowczyk. To tutaj postanowili zamieszkać, wypatrzywszy Pszczynę na mapie Polski po studiach na wrocławskiej PWSSP, Joachim i Grażyna Krakowczyk, jak również Anna Stoszek-Szroborz, zauroczona pięknem tutejszej architektury. Inni, jak Janina Czeczot-Kiedos, mieszkają tu od dzieciństwa.
Genius loci ziemi pszczyńskiej nie mógł nie odcisnąć piętna na twórczości tych artystów. Przejawia się on chociażby w romantycznej wizji księżnej von Pless przechadzającej się w ogrodach (Daisy w parku Janiny Czeczot-Kiedos), w pejzażu Złotego fragmentu Pszczyny Joachima Krakowczyka, nieco abstrakcyjnie potraktowanemu, czy wreszcie w projekcie koncepcyjnym do Ławeczki Daisy stojącej dziś na rynku miasta.
Różnorodny jest język, którym operują twórcy. Śmiałe, pewne linie widoczne są w akwarelach Stanisława Szroborza, by ulec pewnemu złagodzeniu w pracach Anny Stoszek-Szroborz. Jerzy Becela, w cyklu Silesia City Blues, stworzonym specjalnie na tę wystawę, używa oszczędnych, minimalistycznych środków, by stworzyć bardzo osobistą, poetycką wizję kawałka śląskiego miasta. Na pograniczu realizmu i barokowej dynamiki stoją prace rzeźbiarskie Stanisława Hochuła, a umiłowanie organicznych, czerpiących z natury form widać w ceramice Janiny Czeczot-Kiedos. Biegłość techniczna cechuje prace Aleksandra (Leszka) Spyry, który sięga po tradycyjne techniki graficzne takie jak drzeworyt (Katedra III, Figury strzelnicze), ale i nie waha się eksperymentować z użyciem gumolitu (Rybnik, Kopalnia Moszczenica). Grażyna Krakowczyk w swe kunsztowne i bogate kolorystycznie tkaniny stara się wpleść wartości uniwersalne (Powrót do korzeni) i zachwyt nad światem (Bujność zieleni w świetle zachodzącego słońca).