Daisy von Pless: Szczęśliwe lata

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Celem wystawy jest przybliżenie sylwetki pszczyńskiej księżnej Daisy Hochberg von Pless de domo Marii Teresy Oliwii Cornwallis-West (1873-1943), znanej dotychczas przede wszystkim z nieprzeciętnej urody, a zasługującej na uwagę z co najmniej kilku jeszcze względów.

Zgromadzone na wystawie eksponaty, w tym fotografie europejskiej arystokracji i polityków z przełomu wieków XIX i XX, portrety księżnej i jej śląskiej rodziny oraz pamiątki, którym towarzyszy obszerny komentarz, tworzą szeroki, wielowątkowy kontekst historyczny i kulturowy epoki. Na tym tle rysuje się pełniejszy wizerunek księżnej nie będącej bynajmniej jedynie ozdobą dworów europejskich zaliczaną do elitarnego grona najpiękniejszych kobiet swych czasów, ale także osobą uzdolnioną wokalnie, interesującą się międzynarodową polityką oraz zaangażowaną w działalność charytatywną. Ponieważ losy księżnej nierozerwalnie łączą się z Pszczyną wystawa stanowi również przyczynek do historii zamku i panującego tu rodu Hochbergów.

Pierwsza część wystawy obejmuje fotografie z Archiwum Lafayette’a w Victoria & Albert Museum w Londynie. Zdjęcia wykonane przez jedno z najznakomitszych i najstarszych atelier fotograficznych w Europie – londyńskie Studio Lafayette działające w II poł. XIX oraz w I poł. XX w. Zgromadzone zdjęcia posiadają nie tylko niezaprzeczalne walory artystyczne, ale także stanowią niezwykle cenny materiał historyczny. Fotografiom towarzyszą obszerne teksty przedstawiające wzajemne powiązania pomiędzy księżną Daisy a poszczególnymi osobami, fakty historyczne oraz anegdoty z życia wyższych sfer przełomu XIX i XX w.

Na drugą część wystawy składają się zbiory własne Muzeum Zamkowego. Między innymi prace artystów tej miary co Franz Krüger – malarz będący członkiem Akademii Berlińskiej, realizujący zamówienia europejskich monarchów.

Kuratorem angielskiej części wystawy jest Russell Harris, kurator, tłumacz, orientalista i członek Królewskiego Towarzystwa Sztuk oraz Królewskiego Towarzystwa Azjatyckiego.