Remiza strażacka – z kart albumu „Pszczyna wczoraj i dzisiaj”

Slide

Remiza strażacka


O nieistniejącej już remizie strażackiej i pożarze Pszczyny z 1748 roku.

Spośród klęsk, które nawiedzały dawne miasta o drewnianej zabudowie, najstraszniejsze były pożary. Dzięki zachowanym archiwaliom, możemy ustalić trzy spośród wielu pożarów, w których Pszczyna prawie doszczętnie spłonęła (1545 r., 1679 r., 1748 r.).

W tym roku mijają 274 lata od wybuchu najgroźniejszego w skutkach pożaru z 8 sierpnia 1748 roku. Źródła podają, że wybuchł w południe u kowala Johanna Hessa. W ciągu 4 godzin strawił 155 domów mieszkalnych, dwa kościoły, część ratusza, plebanię, szkołę, szpitale – książęcy i miejski (domy pomocy dla biednych), browar miejski, młyn miejski, więzienie, ujeżdżalnię i dwie bramy miejskie, usytuowane przy dzisiejszych ulicach Piastowskiej i Wojska Polskiego.

Władze państwowe i hrabia Jan Erdmann von Promnitz natychmiast przyszli miastu z pomocą. Wielkie zasługi w dziele odbudowy położył też książęcy mistrz budowlany Christian Jähne, któremu zlecono sporządzenie i nadzór nad realizacją planu nowego miasta. Odbudowa trwała ponad 37 lat, aż w końcu powstała nowa Pszczyna z budynkami murowanymi z cegły i pokrytymi dachówką.

Eksponowane zdjęcie nieistniejącej już remizy strażackiej, wykonano najprawdopodobniej pod koniec lat 30. XX wieku. Przedstawia fragment dzisiejszej ul. Strażackiej, a ówczesnej ul. Głowackiego lub Wagowej. Ukłonem pszczynian w kierunku historii miasta, było przemianowanie w grudniu 1938 roku, wspomnianej ul. Głowackiego na Wagową. Właśnie przy tej ulicy – pierwotnie nazywanej Wage Gasse, w nieistniejącym już na tamten czas budynku, były przechowywane do 1869 roku, waga miejska, miary miejskie i łokciowe oraz odważniki.

Na zdjęciu widać zamalowany szyld w języku polskim, a po prawej stronie, fragment numeru telefonu: „Fernruf No 70…” Miejsce to, po pożarze w 1748 roku, zostało przeznaczone pod budowę murowanego spichlerza i magazynów, w których przechowywano stragany jarmarczne oraz sprzęt przeciwpożarowy. Pierwotnie do gaszenia ognia używano głównie słomianych wiader, a na początku XIX wieku były już w użyciu sikawki składające się z miedzianego kotła z uchwytami, dwoma drążkami wykorzystywanymi do pompowania wody i węża wykonanego z reńskich konopii. Na poddaszu były spichlerze, w których przechowywano ziarno i słomę. Odkąd w 1874 roku powstała w Pszczynie Ochotnicza Straż Pożarna (nazwa niemiecka Freiwillige Feuerwehr), tam miała swoją siedzibę.

Remiza figuruje jeszcze na spisach budynków miejskich z 1953 roku. Została wyburzona w 2. połowie XX wieku, a na jej miejscu postawiono nowy budynek mieszkalny.

Opracowała Joanna Strońska-Przybyła na podstawie Pszczyna wczoraj i dzisiaj, s. 136-137


Pszczyna wczoraj i dzisiaj

Inspiracją dla powstania albumu, stał się zbiór negatywów szklanych  Michała Święcha, jednego z najsłynniejszych fotografów pszczyńskich.

Brama Wybrańców

Oto najstarszy budynek zespołu pałacowo-ogrodowego w Pszczynie i zarazem najstarszy budynek w mieście.

22

/ 08 / 2022