Udostępnianie wnętrz do fotografii okolicznościowych
Na co najmniej tydzień przed planowaną sesją należy dokonać rezerwacji terminu podając dokładną datę i godzinę przyjazdu

Do przygotowania umowy potrzebne są następujące dane:

 • Korzystającego: Imię i nazwisko (osoby, na którą ma zostać przygotowana umowa), jej adres oraz numer PESEL, imiona i nazwisko Nowożeńców
 • Fotografa/ Realizatora filmu: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, NIP, Regon, KRS. Jeżeli umowa ma zostać przygotowana na zakład fotograficzny potrzebna jest kserokopia KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub dokumentu zaświadczającego o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę można podpisać w dniu wykonywania sesji przed wejściem na ekspozycję.
 • wypełniona, podpisana klauzula oraz zgoda RODO Korzystającego, Fotografa

Wykonane fotografie mogą być wykorzystywane przez nowożeńców na stronach internetowych, pod warunkiem zamieszczenia pod każdą z fotografii danych: Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Jeżeli Fotograf lub realizator filmu chciałby wykorzystać zdjęcia na swojej stronie internetowej musi dokonać opłaty w wysokości 500 zł brutto.

* Wejście na teren Muzeum możliwe jest po zdezynfekowaniu rąk.
** Zawarcie umowy nie upoważnia do parkowania samochodów na dziedzińcu i tarasach Muzeum


Regulamin dla korzystających z sal ekspozycyjnych Muzeum Zamkowego w Pszczynie w celu wykonania okolicznościowej sesji fotograficznej i filmowej:

 • Muzeum udostępnia odpłatnie na sesję fotograficzną lub filmową sale ekspozycyjne znajdujące się w budynku Zamku na podstawie umowy zawartej z Korzystającym i Fotografem.
 • W przypadku, jeżeli Nowożeńcy nie są Korzystającym również oni zobowiązują się do przestrzegania zasad Regulaminu oraz warunków umowy.
 • Sesja fotograficzna lub filmowa odbywać się może w godzinach pracy Muzeum równocześnie ze zwiedzaniem lub w poniedziałki i wtorki przed godziną otwarcia dla zwiedzających.
 • Fotografie można wykonać tylko w wyznaczonych wnętrzach: Westybul, Galeria lustrzana, Sala lustrzana, Salon wielki, Biblioteka i Salon zielony.
 • Fotografowanie lub filmowanie odbywa się pod nadzorem i opieką pracownika Muzeum, który służy pomocą podczas sesji (m.in. zapalając i wygaszając oświetlenie, usuwając sznury, aby nie były widoczne na zdjęciach, wskazując użytkowe meble itp.).
 • Nie zezwala się na wykorzystywanie lub stwarzanie wrażenia wykorzystywania mebli, dywanów lub jakichkolwiek innych przedmiotów zabytkowych (eksponatów) podczas sesji zdjęciowej lub filmowej, za wyjątkiem mebli wskazanych przez pracownika Muzeum.
 • Zdjęcia i filmy mogą być wykonane tylko bez użycia sztucznych źródeł światła.
 • Dopuszcza się użycie statywu posiadającego nie rysujące podstawy.

Cennik za wykonanie okolicznościowej sesji fotograficznej i filmowej we wnętrzach Muzeum:

 • Godzinna okolicznościowa sesja fotograficzna: 615 zł brutto
 • Godzinna okolicznościowa sesja fotograficzna i filmowa: 925 zł brutto
 • Każda kolejna godzina sesji: 470 zł brutto

Opłatę można uiścić w dniu realizacji sesji przed wejściem na ekspozycję.