Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo
Koncerty muzyki w Sali lustrzanej na zamku pszczyńskim, w okresie powojennym, mają bardzo bogatą tradycję. Pierwszy koncert odbył się tu ju…
Tradycja koncertów w Muzeum Zamkowym w Pszczynie Czytaj więcej