Książę idzie na polowanie

Muzemum Zamkowe Pszczyna - logo

Na wystawie prezentowane są trofea myśliwskie, broń, pamiątki, eksponaty i materiały archiwalne. Wystawa poświęcona księciu pszczyńskiemu Janowi Henrykowi XI von Hochberg.

Jan Henryk (Hans Heinrich) XI von Pless (1833 – 1907) został właścicielem dóbr w Pszczynie i w Książu w 1855 roku. Znany jako największy myśliwy spośród książąt pszczyńskich. Był znawcą łowiectwa, które w dobrach pszczyńskich osiągnęło za jego czasów najwyższy poziom rozwoju.