CENNIK 2024

Wnętrza XIX i XX-wieczne
 • Bilet normalny 35,00 zł
 • Bilet ulgowy 20,00 zł
  (Czas zwiedzania ok. 80 minut)
Zbrojownia
 • Bilet normalny 12,00 zł
 • Bilet ulgowy 8,00 zł
  (Czas zwiedzania ok. 30 minut)
KARNET NA WYSTAWY: Gabinet miniatur, Znane i nieznane, Galeria portretów**
 • Bilet normalny 14,00 zł
 • Bilet ulgowy 10,00 zł
  (Czas zwiedzania ok. 1 godziny)

**Gabinet miniatur będzie niedostępny do zwiedzania do odwołania.

ZWIEDZANIE MUZEUM Z KARTĄ MIESZKAŃCA MOJA PSZCZYNA*
 • Zamek
  • Wnętrza XIX i XX w.: 3,50 zł
  • Zbrojownia: 1,20 zł
  • Karnet na wystawy: 1,40 zł
  • Karnet na wystawy: 1,00 zł (oferta ważna do ponownego otwarcia Gabinetu miniatur)
 • Stajnie Książęce: 0,80 zł

* Na podstawie umowy o współpracy, zawartej w dniu 19 października 2021 r. pomiędzy Muzeum Zamkowym w Pszczynie a Gminą Pszczyna, wprowadza się do cennika biletów Muzeum następujące zapisy:

 • W okresie od 2 listopada do 31 marca każdego roku, w dniach otwarcia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, dla zwiedzających umożliwiać zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie (Muzeum – Pałac, Kompleksu Stajni Książęcych, Pałacyk Myśliwski w Promnicach) oraz wystaw czasowych przez zorganizowane grupy z pszczyńskich placówek oświatowych z uwzględnieniem 90% zniżki od normalnej ceny biletu, dla wszystkich uczestników grupy.
 • W okresie od 2 listopada do 31 marca każdego roku, w dniach otwarcia zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie (Muzeum – Pałac, Kompleksu Stajni Książęcych, Pałacyk Myśliwski w Promnicach) oraz wystaw czasowych przez mieszkańców Gminy Pszczyna legitymujących się Kartą Mieszkańca Moja Pszczyna potwierdzającym fakt zamieszkiwania na terenie gminy Pszczyna, za opłatą z uwzględnieniem 90% zniżki liczonej od normalnej ceny biletu.
Bilety i karnety rodzinne (rodzice i dzieci od 7 do 16 lat) 
 • Bilet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. 70,00 zł
 • Karnet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. + ZBROJOWNIA 94,00 zł
 • Karnet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. + STAJNIE + ZBROJOWNIA 110,00 zł
Bilety i karnety rodzinne – Karta Dużej Rodziny (rodzice i dzieci od 7 do 16 lat) 
 • Bilet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. 56,00 zł
 • Karnet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. + ZBROJOWNIA 74,00 zł
 • Karnet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. + ZBROJOWNIA + STAJNIE 82,00 zł
 • Bilet indywidualny normalny KDR – WNĘTRZA XIX i XX w. 20,00 zł
 • Bilet indywidualny ulgowy KDR – WNĘTRZA XIX i XX w. 10,00 zł
Dla Seniora
 • Bilet ulgowy – Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni,
 • Osoby powyżej 75 roku życia – bilet specjalny w cenie 2 zł
Stajnie Książęce w Pszczynie
 • Bilet normalny 8,00 zł
 • Bilet ulgowy 5,00 zł
 • Bilet indywidualny normalny Karta Dużej Rodziny 5,00 zł
 • Bilet indywidualny ulgowy Karta Dużej Rodziny 2,50 zł
  – – – – – –
 • Bilet wstępu: 0,80 zł (z Kartą Mieszkańca Moja Pszczyna – 0d 02.11. do 31.03.)
  (Czas zwiedzania Stajni Książęcych ok. 30 minut)

Czynne są następujące wystawy:

 • „Im gorsze – tym lepsze” (od środy do niedzieli)
 • „Na łów, na łów, towarzyszu mój!”
 • Ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych
 • Lâm Duc Hiên – wystawa fotografii

Stajnie Książęce w Pszczynie
ul. Basztowa 6-8,
43-200 Pszczyna
https://zamek-pszczyna.pl/stajnie-ksiazece/https://stajnieksiazece.pl

Usługa przewodnicka
 • Wycieczki prosimy zgłaszać przez system rezerwacji on-line: https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 pod numerem tel. +48 32 210 30 37.
 • Koszt rezerwacji telefonicznej wynosi 10 zł brutto.
 • Rezerwacji należy dokonać co najmniej 2 tygodnie przed planowanym przyjazdem. Wycieczki nie zgłoszone mogą nie zostać przyjęte.
 • Zwiedzanie Muzeum bez przewodnika nie wymaga rezerwacji.
 • Przewodnicy, po wcześniejszej rezerwacji, oprowadzają w językach: polskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.
 • Zwiedzanie z przewodnikiem trwa godzinę w przypadku zwiedzania wnętrz lub dwie godziny w przypadku zwiedzania wnętrz i pozostałych wystaw.
 • Grupa nie może liczyć więcej niż 25 osób.

Dostępne są również audioprzewodniki po wystawie wnętrz w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz czeskim.

Oprowadzanie w języku polskim
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne: 120,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + zbrojownia: 140,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + pozostałe ekspozycje (bez zbrojowni): 140,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + zbrojownia + pozostałe ekspozycje: 160,00 zł
 • Zbrojownia: 60,00 zł
Oprowadzanie w języku obcym: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne 165,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + zbrojownia 190,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + dodatkowe wystawy 215,00 zł
Ceny dla opiekunów
 • Jeden opiekun grupy szkolnej: bezpłatnie
 • Pozostali opiekunowie: bilety ulgowe
Audioprzewodnik
 • Audioprzewodnik po wystawie Wnętrz XIX i XX wiecznych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. czeski): 10,00 zł
 • Audioprzewodnik po części wystawy Wnętrz XIX i XX wiecznych w dni bezpłatne (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. czeski): 6,00 zł
 • Audioprzewodnik z funkcją audiodeskrypcji: dodatek do biletu dla osób niewidomych i niedowidzących ; 10,00 zł dla opiekuna osoby niewidomej lub niedowidzącej.
 • Wymagane słuchawki. Możliwy zakup jednorazowych słuchawek w kasie biletowej w cenie 2 zł
UWAGA! Audioprzewodniki sprzedawane są najpóźniej na 1,5 godziny przed zamknięciem Muzeum.
 • Aplikacja mobilna audio
  • Aplikacja mobilna audio (j. polski, j. angielski, niemiecki, j. francuski, j. czeski): 6 zł
  • Wymagane słuchawki. Możliwy zakup jednorazowych słuchawek w kasie biletowej w cenie 2 zł
   Aplikacja mobilna sprzedawana jest najpóźniej na 1,5 godziny przed zamknięciem Muzeum

   * Zalecamy pobranie aplikacji przed wizytą w Muzeum, poprzez domową sieć wifi.
   ** Minimalne wymagania: System Android 5+, iOS 10+
  Stajnie Książęce w Pszczynie
  • Oprowadzanie w języku polskim 75,00 zł (ZAWIESZONE)
  • Oprowadzanie w języku obcym (j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) 90,00 zł (ZAWIESZONE)

Oferta dla szkół

Zajęcia edukacyjne
 • bilet edukacyjny: 7 zł/os.
 • oprowadzanie: 130 zł
Warsztaty dopełniające programy szkolne:
 • bilet: 7 zł/os.

Zajęcia edukacyjne odbywają się po uzgodnieniu z Działem Edukacji Muzeum
tel. (32) 449 35 70 wew. 35
e-mail: edukacja[at]zamek-pszczyna.pl

Wtorek − wstęp wolny
 • zwiedzanie dla turystów indywidualnych | bez przewodnika
 • 10:00 do 15:00 | wejście do 14:00
Czynne są następujące ekspozycje:
 • Apartament cesarza Wilhelma II
 • Część komnat na I piętrze
Darmowe wejściówki należy pobrać w kasie Zamku – ich liczba jest ograniczona

Wejście na wystawę czasową odbywa się tylko po równoczesnym wykupieniu biletu na Wnętrza XIX i XX-wieczne.
Wejście ostatnich zwiedzających na 1 godzinę przed zamknięciem Zamku (zwiedzanie Wnętrz XIX/XX w.) lub na 2 godziny w przypadku zwiedzania Wnętrz XIX/XX w. i pozostałych wystaw.

 
Fotografowanie amatorskie

• Fotografowanie i filmowanie bez użycia sztucznych źródeł światła i statywu
• Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
 1. Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 2. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 4. Posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598, z 2022 r. poz. 91)
 5. Dzieci do lat 7
 6. Weterani działań poza granicami państwa.
Wykaz osób uprawnionych do ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługującej za okazaniem stosownych dokumentów:
 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywającym studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 2. Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 3. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 4. Osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 5. Kombatanci
 6. Dziennikarze
 7. Przewodnicy turystyczni
 8. Członkowie rodzin wielodzietnych, których uprawnienia zostały potwierdzone poprzez wydanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744, z 2022 r. poz. 2140, 2243).
 9. Działacze opozycji antykomunistycznej
 10. Osoby represjonowane z powodów politycznych
 11. Osoby mające co najmniej 60 lat lub więcej są uprawnione do otrzymania dodatkowego biletu na jedną, wybraną wystawę stałą lub czasową prezentowaną aktualnie w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, pod warunkiem wykupienia biletu wstępu na wystawę „Wnętrza XIX-XX wieczne”, zgodnie z zapisami Śląskiej Karty Seniora.
 12. Posiadacze Europejskiej Karty Młodzieżowej Euro26.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
 1. Legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
 2. Legitymacje emeryta – rencisty
 3. Legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 4. Legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 5. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
 6. Legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, tj. nauczycielom: szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 7. Legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9 ustawy tj. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką  honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 8. Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
 9. Legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
 10. Karta Polaka
 11. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744, z 2022 r. poz. 2140, 2243).
 12. Dokumenty potwierdzające wiek
 13. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
 14. Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 15. Legitymacja weterana.
 16. Europejska Karta Młodzieżowa Euro26.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze.