CENNIK 2022

Wnętrza XIX i XX-wieczne + wystawa czasowa Prezentacje na brytyjskim dworze 1898-1929
 • Bilet normalny 25,00 zł
 • Bilet ulgowy 14,00 zł
  (Czas zwiedzania ok. 80 minut)
Zbrojownia
 • Bilet normalny 8,00 zł
 • Bilet ulgowy 5,00 zł
  (Czas zwiedzania ok. 30 minut)
KARNET NA WYSTAWY: Gabinet miniatur, Znane i nieznane, Galeria portretów (od 01.02.)
 • Bilet normalny 12,00 zł
 • Bilet ulgowy 8,00 zł
  (Czas zwiedzania ok. 1 godziny)
ZWIEDZANIE MUZEUM Z KARTĄ MIESZKAŃCA MOJA PSZCZYNA*
 • Zamek
  • Wnętrza XIX i XX w.: 2,50 zł
  • Zbrojownia: 0,80 zł
  • Karnet na wystawy: 1,20 zł
 • Stajnie Książęce: 0,70 zł

* Na podstawie umowy o współpracy, zawartej w dniu 19 października 2021 r. pomiędzy Muzeum Zamkowym w Pszczynie a Gminą Pszczyna, wprowadza się do cennika biletów Muzeum następujące zapisy:

 • W okresie od 2 listopada do 31 marca każdego roku, w dniach otwarcia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, dla zwiedzających umożliwiać zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie (Muzeum – Pałac, Kompleksu Stajni Książęcych, Pałacyk Myśliwski w Promnicach) oraz wystaw czasowych przez zorganizowane grupy z pszczyńskich placówek oświatowych z uwzględnieniem 90% zniżki od normalnej ceny biletu, dla wszystkich uczestników grupy.
 • W okresie od 2 listopada do 31 marca każdego roku, w dniach otwarcia zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie (Muzeum – Pałac, Kompleksu Stajni Książęcych, Pałacyk Myśliwski w Promnicach) oraz wystaw czasowych przez mieszkańców Gminy Pszczyna legitymujących się Kartą Mieszkańca Moja Pszczyna potwierdzającym fakt zamieszkiwania na terenie gminy Pszczyna, za opłatą z uwzględnieniem 90% zniżki liczonej od normalnej ceny biletu.
Bilety i karnety rodzinne (rodzice i dzieci od 7 do 16 lat) 
 • Bilet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. 50,00 zł
 • Karnet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. + ZBROJOWNIA 66,00 zł
 • Karnet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. + STAJNIE + ZBROJOWNIA 80,00 zł
Bilety i karnety rodzinne – Karta Dużej Rodziny (rodzice i dzieci od 7 do 16 lat) 
 • Bilet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. 40,00 zł
 • Karnet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. + ZBROJOWNIA 54,00 zł
 • Karnet rodzinny – WNĘTRZA XIX i XX w. + ZBROJOWNIA + STAJNIE 59,00 zł
 • Bilet indywidualny normalny KDR – WNĘTRZA XIX i XX w. 14,00 zł
 • Bilet indywidualny ulgowy KDR – WNĘTRZA XIX i XX w. 6,00 zł
Dla Seniora
 • Bilet ulgowy – Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni,
 • Osoby powyżej 75 roku życia – bilet specjalny w cenie 2 zł
Stajnie Książęce w Pszczynie
(dostępne od wtorku* do niedzieli)
 • Bilet normalny 7,00 zł
 • Bilet ulgowy 4,00 zł
 • Bilet indywidualny normalny Karta Dużej Rodziny 4,00 zł
 • Bilet indywidualny ulgowy Karta Dużej Rodziny 2,00 zł
  – – – – – –
 • Bilet wstępu: 0,70 zł (z Kartą Mieszkańca Moja Pszczyna)
  (Czas zwiedzania Stajni Książęcych ok. 30 minut)Dostępne wystawy:
  „Czeczot. Tylko dla dorosłych”
  „Im gorsze — tym lepsze. 55 lat działalności Działu Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Zamkowego w Pszczynie 1965 – 2020″.
  „Na łów, na łów, towarzyszu mój!”
  „Wystawa zabytkowych powozów”

 

* wstęp bezpłatny
Czynne są następujące wystawy:

 • „Im gorsze — tym lepsze. 55 lat działalności Działu Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Zamkowego w Pszczynie 1965 – 2020″.
 • „Na łów, na łów, towarzyszu mój!”

 

 

Stajnie Książęce w Pszczynie
ul. Basztowa 6-8,
43-200 Pszczyna
https://stajnieksiazece.pl

Usługa przewodnicka
 • Wycieczki prosimy zgłaszać przez system rezerwacji on-line: https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 pod numerem tel. +48 32 210 30 37.
 • Koszt rezerwacji telefonicznej wynosi 10 zł brutto.
 • Rezerwacji należy dokonać co najmniej 2 tygodnie przed planowanym przyjazdem. Wycieczki nie zgłoszone mogą nie zostać przyjęte.
 • Zwiedzanie Muzeum bez przewodnika nie wymaga rezerwacji.
 • Przewodnicy, po wcześniejszej rezerwacji, oprowadzają w językach: polskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.
 • Zwiedzanie z przewodnikiem trwa godzinę w przypadku zwiedzania wnętrz lub dwie godziny w przypadku zwiedzania wnętrz i pozostałych wystaw.
 • Grupa nie może liczyć więcej niż 25 osób.

Dostępne są również audioprzewodniki po wystawie wnętrz w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz czeskim.

Oprowadzanie w języku polskim
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne: 85,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + zbrojownia: 100,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + pozostałe ekspozycje (bez zbrojowni): 100,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + zbrojownia + pozostałe ekspozycje: 120,00 zł
 • Zbrojownia: 40,00 zł
Oprowadzanie w języku obcym: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne 120,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + zbrojownia 140,00 zł
 • Wnętrza XIX i XX-wieczne + dodatkowe wystawy 160,00 zł
Ceny dla opiekunów
 • Jeden opiekun grupy szkolnej: bezpłatnie
 • Pozostali opiekunowie: bilety ulgowe
Audioprzewodnik
 • Audioprzewodnik po wystawie Wnętrz XIX i XX wiecznych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. czeski): 10,00 zł
 • Audioprzewodnik po części wystawy Wnętrz XIX i XX wiecznych w dni bezpłatne (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. czeski): 5,00 zł
 • Audioprzewodnik z funkcją audiodeskrypcji: dodatek do biletu dla osób niewidomych i niedowidzących ; 10,00 zł dla opiekuna osoby niewidomej lub niedowidzącej.
 • Wymagane słuchawki. Możliwy zakup jednorazowych słuchawek w kasie biletowej w cenie 2 zł
UWAGA! Audioprzewodniki sprzedawane są najpóźniej na 1,5 godziny przed zamknięciem Muzeum.
 • Aplikacja mobilna audio
  • Aplikacja mobilna audio (j. polski, j. angielski, niemiecki, j. francuski, j. czeski): 1 zł
  • Wymagane słuchawki. Możliwy zakup jednorazowych słuchawek w kasie biletowej w cenie 2 zł
   Aplikacja mobilna sprzedawana jest najpóźniej na 1,5 godziny przed zamknięciem Muzeum

   * Zalecamy pobranie aplikacji przed wizytą w Muzeum, poprzez domową sieć wifi.
   ** Minimalne wymagania: System Android 5+, iOS 10+
  Stajnie Książęce w Pszczynie
  • Oprowadzanie w języku polskim 60,00 zł (ZAWIESZONE)
  • Oprowadzanie w języku obcym (j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) 75,00 zł (ZAWIESZONE)

Oferta dla szkół

Zajęcia edukacyjne
 • bilet edukacyjny: 6 zł/os.
 • oprowadzanie: 110 zł
Warsztaty dopełniające programy szkolne:
 • bilet: 6 zł/os.

Zajęcia edukacyjne odbywają się po uzgodnieniu z Działem Edukacji Muzeum
tel. (32) 449 35 70 wew. 35
e-mail: edukacja[at]zamek-pszczyna.pl

Wtorek − wstęp wolny
 • zwiedzanie dla turystów indywidualnych | bez przewodnika
 • 10:00 do 15:00 | wejście do 14:00
Czynne są następujące ekspozycje:
 • Apartament cesarza Wilhelma II
 • Część komnat na I piętrze
Darmowe wejściówki należy pobrać w kasie Zamku – ich liczba jest ograniczona

Wejście na wystawę czasową odbywa się tylko po równoczesnym wykupieniu biletu na Wnętrza XIX i XX-wieczne.
Wejście ostatnich zwiedzających na 1 godzinę przed zamknięciem Zamku (zwiedzanie Wnętrz XIX/XX w.) lub na 2 godziny w przypadku zwiedzania Wnętrz XIX/XX w. i pozostałych wystaw.

 
Fotografowanie amatorskie

• Fotografowanie i filmowanie bez użycia sztucznych źródeł światła i statywu
• Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
 1. Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 2. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 4. Posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305)
 5. Dzieci do lat 7
 6. Weterani działań poza granicami państwa.
Wykaz osób uprawnionych do ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługującej za okazaniem stosownych dokumentów:
 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywającym studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 2. Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 3. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 4. Osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 5. Kombatanci
 6. Dziennikarze
 7. Przewodnicy turystyczni
 8. Członkowie rodzin wielodzietnych, których uprawnienia zostały potwierdzone poprzez wydanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)
 9. Działacze opozycji antykomunistycznej
 10. Osoby represjonowane z powodów politycznych
 11. Osoby mające co najmniej 60 lat lub więcej są uprawnione do otrzymania dodatkowego biletu na jedną, wybraną wystawę stałą lub czasową prezentowaną aktualnie w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, pod warunkiem wykupienia biletu wstępu na wystawę „Wnętrza XIX-XX wieczne”, zgodnie z zapisami Śląskiej Karty Seniora.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
 1. Legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
 2. Legitymacje emeryta – rencisty
 3. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
 4. Legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3, 6 i 7 oraz § 2 pkt 2
 5. Legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 2 pkt 1
 6. Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
 7. Legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
 8. Karta Polaka
 9. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)
 10. Dokumenty potwierdzające wiek
 11. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
 12. Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 13. Legitymacja weterana.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 
Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze