Dziennik Budowy

Dziennik budowy nr 7 / 2024

Dziennik budowy nr 7 / 2024

Od ostatniego wpisu na ten temat, sporo nowego zadziało się wokół i w samym Zameczku.

Czytaj więcej Dziennik budowy nr 7 / 2024
Dziennik budowy nr 6 / 2024

Dziennik budowy nr 6 / 2024

Od jesieni ubiegłego roku trwają intensywne prace (kolejny etap) związane z rewitalizacją Zameczku wraz z otoczeniem towarzyszącym, których celem jest przystosowanie obiektu do działalności muzealnej. Prowadzone są m.in.: Renowacja budynku tzw. Starej Stodoły (wykonano już odsłonięcie układu wieńcowego ścian, konserwację drewna, adaptację poddasza na cele muzealne, wymianę pokrycia dachowego, montaż instalacji technicznych i alarmowych). Budowa

Czytaj więcej Dziennik budowy nr 6 / 2024
Dziennik budowy nr 5 / 2022

Dziennik budowy nr 5 / 2022

Prace projektowe, renowacyjne i adaptacyjne całego kompleksu Zameczku Myśliwskiego Promnice prowadzone są bez przerwy. Obecnie trwają spotkania z zespołem architektów opracowujących dokumentacje projektową rewitalizacji obiektu wraz z otoczeniem. Dokumentacja obejmować będzie m.in. projekt konserwacji elewacji i wnętrza Zameczku wraz z rekonstrukcją wystroju części pomieszczeń i renowacji elewacji, projekty wszystkich niezbędnych urządzeń oraz instalacji technicznych i

Czytaj więcej Dziennik budowy nr 5 / 2022
Dziennik budowy nr 4 / 2021

Dziennik budowy nr 4 / 2021

W dniu 4 listopada 2021 r. dokonano komisyjnego odbioru konserwatorskiego pokrycia dachów Zameczku. Obok wykonawców prac w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich władz konserwatorskich oraz inwestora. Jednogłośnie wyrażono bardzo pochlebną opinię o wysokiej jakości tych prac, które pozwoliły na przywrócenie pierwotnego wyglądu dachów Zameczku, m.in. także dzięki zastosowaniu oryginalnego pokrycia z płyt łupkowych o historycznym układzie.Zapoznano

Czytaj więcej Dziennik budowy nr 4 / 2021
Dziennik budowy nr 3 / 2021

Dziennik budowy nr 3 / 2021

Kontynuowane są prace dekarskie na pozostałych fragmentach dachu Zameczku oraz rozpoczęły się prace remontowo-adaptacyjne w budynku tzw. „Gajówki”.

Czytaj więcej Dziennik budowy nr 3 / 2021
Dziennik budowy nr 2 / 2021

Dziennik budowy nr 2 / 2021

Został zakończony kolejny etap prac krycia dachu płytami z łupku od strony wejścia głównego do Zameczku Myśliwskiego Promnice. Założono nowe obróbki blacharskie oraz poddano pracom konserwatorskim elementy dekoracyjne. Kontynuowane są prace na pozostałych fragmentach dachu.

Czytaj więcej Dziennik budowy nr 2 / 2021
Dziennik budowy nr 1 / 2020

Dziennik budowy nr 1 / 2020

W związku z trwającymi pracami konserwatorskimi, przy jednym z najbardziej reprezentatywnych oraz najcenniejszych pod względem architektonicznym obiektów o charakterze myśliwskim, rozpoczynamy nowy cykl fotograficzny. Będziemy prezentować zdjęcia, ukazujące zaawansowanie prac konserwatorskich i remontowych Zameczku Myśliwskiego Promnice.

Czytaj więcej Dziennik budowy nr 1 / 2020