Urodziła się 12 lutego 1914 r. w Zagórzu k. Sanoka. Po skończeniu Szkoły Powszechnej uczęszczała do Państwowego Gimnazjum w Sanoku, gdzie w 1932 r. zdała egzamin dojrzałości. Następnie, w latach 1932 – 1938, studiowała Polonistykę na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W czasie okupacji pracowała w Zarządzie Miejskim w Sosnowcu, a po wyzwoleniu, od 15 lutego 1945 r. do 31 stycznia 1951 r., w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie.

1 września 1951 r. rozpoczęła pracę w Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, w którym pracowała aż do emerytury w 1980 roku, a później jeszcze przez 4 lata w niepełnym wymiarze godzin. W Muzeum zajmowała różne stanowiska, od referendarza poprzez asystenta muzealnego, kierownika działu oświatowo-naukowego, głównego inspektora muzealnego, kierownika działu administracji po wicedyrektora (w tym, od 16 lipca do 1 grudnia 1978 r., p.o. Dyrektora Muzeum). Była oddanym, wzorowym pracownikiem. Szczególnie poświęciła się pracy oświatowej i upowszechnieniowej. Przede wszystkim oprowadziła po wystawach tysiące turystów oraz delegacji i grup specjalnych. Przygotowywała do oprowadzania kandydatów na przewodników, a także czuwała nad poziomem usług przewodnickich. Z jej inicjatywy nawiązano kontakt z PTTK i dla przewodników terenowych oraz beskidzkich zorganizowano specjalistyczne kursy oprowadzania po Muzeum w Pszczynie. Była organizatorką imprez i koncertów muzycznych w Sali Lustrzanej. Uczestniczyła w pracach przy reorganizacji ekspozycji oraz przeprowadzanych spisach z natury.

Autorka folderu pt. „Muzeum w Pszczynie, przewodnik informator”, Pszczyna 1970. Wiele energii wykazywała również w pracy społecznej. Jako przewodnicząca Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Muzeum w Pszczynie dbała o sprawy pracownicze w miejscu zatrudnienia. W latach 1974-76 była członkiem Sekcji Muzealnej przy Zarządzie Okręgu Zw. Zaw. Prac. Kult. i Sztuki. Od 1958 roku bardzo aktywnie pracowała w PTTK (była wieloletnią przewodniczącą Pszczyńskiego Koła Przewodników).

Odznaczona Medalem 10-lecia Polski Ludowej (8.02.1955 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (26.05.1976 r.). Nagrodzona za prace przy reorganizacji Muzeum w 1958/59 Prez. Woj. Rady Narodowej w Katowicach oraz Dyplomem i nagrodą z okazji Dnia Działacza Kultury (16.05.1968 r.)