Dyrekcja i pracownicy Muzeum Zamkowego w Pszczynie, mając świadomość odpowiedzialności za historyczne i kulturowe dziedzictwo, jakim jest architektura i wyposażenie Zamku Pszczyńskiego deklarują najwyższą jakość swojej pracy poprzez stałą troskę i dbałość o powierzoną spuściznę.

Naszą misją jest umożliwianie kontaktu z dziedzictwem kultury światowej, narodowej, z wartościami dziedzictwa lokalnego i historią regionu, tworząc jednocześnie Muzeum otwarte, atrakcyjne i przyjazne dla Zwiedzających.