Projekt „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie”

Projekt „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie” realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury. 75% kosztów kwalifikowanych pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 25% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane pokrył Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Informujemy, że w ramach I edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” organizowanego przez firmę Smartlink wraz z Wydawnictwem Pascal na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, projekt „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie” (Nr 701200-55) zrealizowany przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie został nominowany do nagrody głównej w kategorii ZABYTEK.
Informacje na temat konkursu oraz nominowanych i nagrodzonych projektów umieszczone są na stronach internetowych:

Opis projektu:

Projekt obejmował renowację elewacji, tarasów i otoczenia zamku. Prace dotyczące elewacji polegały na konserwacji i renowacji elementów kamiennych, renowacji tynków, ceramiki i blacharki, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów metalowych. Na tarasach nastąpiła renowacja systemu odwodnienia i nawierzchni, kamiennej balustrady, muru oporowego, kamiennych schodów, żeliwnych rzeźb lwów, waz i latarni oraz rekonstrukcja zieleni i ogrodzenia.

Głównymi celami były: modernizacja obiektu o podstawowym znaczeniu dla kultury narodowej i regionalnej, wpisanym do rejestru zabytków; wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na dywersyfikację i zwiększenie zatrudnienia, poziomu życia mieszkańców, rozwój społeczno-gospodarczy; ułatwienie dostępu do kultury.

Główne cele projektu osiągnięte zostały poprzez renowację zamku, dzięki której zlikwidowano zagrożenia budowlane i ułatwiono dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych. Podniesienie walorów estetycznych przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania wśród zwiedzających. Dodatkowo poszerzyło się pole działalności muzeum: na tarasach przeprowadzane będą koncerty plenerowe, które uzupełnią istniejącą już w tym zakresie ofertę Muzeum. W efekcie dojdzie do wzmocnienia znaczenia kulturowego i podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Wzrost liczby zwiedzających doprowadzi do wzmocnienia sektorów handlu i usług w mieście, a w konsekwencji do wzrostu ich dochodów.

Celem szczegółowym było także przywrócenie zamkowi poprzez renowację wyglądu z pocz. XX w., dzięki czemu doszło do harmonijnego scalenia ekspozycji muzealnej z zewnętrznym otoczeniem.