Koncerty muzyki w Sali lustrzanej na zamku pszczyńskim, w okresie powojennym, mają bardzo bogatą tradycję. Pierwszy koncert odbył się tu już 3 sierpnia 1946 roku. Owocem współpracy z Filharmonią Śląską, Estradą Śląską i Państwową Szkołą Muzyczną były, w latach siedemdziesiątych, comiesięczne koncerty pod nazwą „Poranki Muzyczne na Zamku w Pszczynie” oraz później, dwa razy w miesiącu, „Muzyka o zmroku na Zamku w Pszczynie”. Muzeum Zamkowe gości w czasie sezonu artystycznego wybitnych artystów polskich i zagranicznych. Warto przypomnieć, że w Sali lustrzanej trzykrotnie występował światowej sławy pianista Światosław Richter.

W grudniowy wieczór warto wysłuchać „Koncertu Wigilijnego”, który odbywa się od 2000 roku w Sali lustrzanej pszczyńskiego zamku. Świąteczny nastrój podkreślają śpiewane wspólnie kolędy, a półmrok Sali lustrzanej rozświetlają kandelabry i lampki zawieszone na wielkiej choince. „Koncert Noworoczny” po raz pierwszy odbył się w Sali lustrzanej pszczyńskiego zamku 1.01.2009 roku od razu zdobywając uznanie słuchaczy i wierne grono odbiorców. W koncertach występują wybitni artyści i znakomite orkiestry nie tylko z Polski.

Od 1979 roku odbywają się tu coroczne spotkania melomanów, tzw. „Wieczory u Telemanna”, które na trwałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Muzeum. Sukces ten zawdzięczają przede wszystkim ciekawej formie – połączeniu muzyki w znakomitym wykonaniu oraz spaceru po komnatach zamkowych. Georg Philipp Telemann (1681-1767), jeden z najwybitniejszych kompozytorów barokowych, w latach 1706-1707 letnich przyjeżdżał z Żar do Pszczyny, jako nadworny kapelmistrz i organista. Za życia znany i podziwiany, twórca kilkuset uwertur, koncertów, ok. 1000 suit, mszy, oper, po śmierci zapomniany i na nowo niedawno odkryty i spopularyzowany m.in. właśnie dzięki koncertom pszczyńskim. Ta działalność Muzeum Zamkowego w Pszczynie została doceniona przez władze miasta Magdeburga, które uhonorowało je nagrodą im. Georga Philippa Telemanna Miasta Magdeburg w roku 2001. Wyróżnienie przyznano „…za wybitne zasługi w interpretacji, pielęgnowaniu i działalności badawczej, dotyczącej życia i twórczości…” wybitnego kompozytora. „Trudno znaleźć przykład porównywalnej europejskiej Instytucji, która tak intensywnie pielęgnuje dorobek muzyczny Telemanna. Także państwa publikacje dają wyraz niezwykłemu zainteresowaniu dorobkiem tak znaczącego Mistrza?”, odnotował w liście Nadburmistrz Magdeburga Dr Willi Polte.

Maciej Kluss