Muzealna Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, działająca przy Muzeum Zamkowym w Pszczynie od 1965 r.

Zatrudnia dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki z zakresu malarstwa sztalugowego i ściennego, rzeźby polichromowanej, rzeźby kamiennej, sztukaterii i detalu architektonicznego, papieru i skóry, zabytkowej tkaniny oraz rzemiosła artystycznego, zwłaszcza zabytkowych mebli. Pracownia współpracuje także ze specjalistami z różnych dziedzin historii sztuki, technologii i mikrobiologii oraz naukowcami uczelni konserwatorskich (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie ), a także z wieloma specjalistycznymi firmami konserwatorskimi i artystami plastykami.

Od 1973 r. kierownikiem Pracowni jest mgr Jan Gałaszek, pełniący funkcję Głównego Konserwatora Muzeum. Do 2005 r. był również Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu konserwacji zabytków.

Muzealna Pracownia wykonuje kompleksowe prace konserwatorskie, badawcze i projektowe przy zabytkowych obiektach ruchomych z dziedziny malarstwa sztalugowego oraz prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne polichromii ściennej oraz sztukaterii zabytkowej, a także wyposażenia pomieszczeń (wnętrza pałacu w Pszczynie – m.in. Sala Lustrzana, Sypialnia Żółta, Salon Wielki, Biblioteka, Salon Zielony i Szary, apartamenty cesarskie, itp.).

Pracownia wykonuje także prace zlecone, m.in.:
  • konserwacja gotyckiego tryptyku „Santa Conversazione” z 1475 r. / kościół par. Św. Marcina w Ćwiklicach /, XVI w. obrazy „Matki Boskiej Mysłowickiej” i „Matki Boskiej Krzyżowickiej”, malowidła i kapliczka „Bądź Wola Twoja” z XVIII w. 
  • pałac Mieroszewskich w Gzichowie ( badania i odsłonięcie polichromii w pomieszczeniach I p. oraz konserwacja polichromii Salonu z Medalionami ) – polichromie i wystroje kościołów z XVII, XVIII i XIX w. ( kościół p.w. św. Marcina w Ćwiklicach, kościół p.w. Wniebowzięcia N.P.M. w Zebrzydowicach i Gliwicach, kościoła. p.w. Serca Pana Jezusa w Bronowie, kaplice Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Męczenników w Panewnikach, udział w konserwacji polichromii bazyliki w Piekarach, badania polichromii i konserwacja kamiennego portyku kolumnowego w pałacyku „Ludwikówka” w Pszczynie, odnalezienie i konserwacja części malowideł w stajniach książęcych oraz renowacja Nekropolii Anhaltów w Pszczynie
  • konserwacja drewnianych polichromowanych rzeźb J. M. Oesterreicha z 1728 r. oraz Grupy Męki Pańskiej z 1707 r., konserwacja malowideł F.A. Sebastiniego i wyposażenia kaplicy św. Krzyża w Rudach Wielkich, kamiennych figur św. Floriana i św. Bernarda z Rud, św. Jana Nepomucena z Żor i innych, transfery malowideł z kościoła parafialnego w Pawłowicach /kartusz herbowy biskupa Stanisława Pawłowskiego z k. XVI w./ oraz 5 scen z życia Chrystusa z dworu w Stodołach /F.A. Sebastini – 1773 r./, itp.