• Grafiki Ridingera
  • Żardiniera z blachy miedzianej, XIX/XX w.
  • Fotografie z polowania w Pardubicach w 1909 r.
  • Tablica znad wejścia do Zameczku Myśliwskiego Promnice
  • Ampla

Sala kominkowa, ok. 1909-1914 r.
zbiory Zamku Książ w Wałbrzychu