• Pracownie otwarte dla publiczności w każdą środę, w godzinach 11.00 – 14.00.
  W trakcie zajęć konserwatorskich uczestnicy zwiedzą wystawę „Im gorsze tym lepsze” oraz pracownie konserwatorskie znajdujące się na piętrze budynku Stajni i w garażach.
  – Cena: 8 zł bilet normalny lub 5 zł bilet ulgowy.
 • W ramach Otwartych Pracowni Konserwatorskich w środę między godziną 10.00 a 14.00 Muzeum organizuje także zwiedzanie dla grup zorganizowanych.
  Obejmuje ono oprowadzanie po wystawie konserwatorskiej „Im gorsze tym lepsze” wraz z krótką lekcją nt. konserwacji, następnie wizytę w jednej z wybranych pracowni w Stajniach oraz warsztaty artystyczne. Program zwiedzania oraz warsztaty do uzgodnienia.
  – Spotkanie trwa ok. 2 godziny i jest dostosowane do wieku dzieci.
  – Cena: 6 zł.
 • Cyklicznie odbywają się także warsztaty artystyczne w sobotę – informacje o wydarzeniach podawane są na bieżąco na fb.

Rezerwacja pod numerem telefonu 32 449 35 70 wew. 26.