Udostępnianie wnętrz do niekomercyjnej fotografii

Na co najmniej cztery dni robocze przed planowaną sesją należy dokonać rezerwacji terminu podając dokładną datę i godzinę przyjazdu.

Do przygotowania umowy potrzebne są następujące dane:

 • Reprezentanta Pary młodej: Imię i nazwisko (osoby, na którą ma zostać przygotowana umowa), jej adres zamieszkania oraz numer PESEL, numer kontaktowy
 • Fotografa/ Realizatora filmu: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, NIP, Regon, KRS.
  Jeżeli umowa ma zostać przygotowana na zakład fotograficzny potrzebny jest KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub dokumentu zaświadczającego o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, umowę można podpisać w dniu wykonywania sesji przed wejściem na ekspozycję.
 • wypełniona, podpisana klauzula oraz zgoda RODO Reprezentanta pary młodej oraz Fotografa

Wykonane fotografie mogą być wykorzystywane przez nowożeńców na stronach internetowych, pod warunkiem zamieszczenia pod każdą z fotografii danych: Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Jeżeli Fotograf lub realizator filmu chciałby wykorzystać zdjęcia na swojej stronie internetowej musi dokonać opłaty w wysokości 1000 zł.

Cennik za wykonanie okolicznościowej sesji fotograficznej i filmowej we wnętrzach Muzeum:

 • Godzinna okolicznościowa sesja fotograficzna: 615 zł
 • Godzinna okolicznościowa sesja filmowa: 925 zł
 • Każda kolejna godzina sesji: 470 zł

* Podane ceny są cenami brutto
** Zawarcie umowy nie upoważnia do parkowania samochodów na dziedzińcu i tarasach MuzeumRegulamin dla korzystających z sal ekspozycyjnych Muzeum Zamkowego w Pszczynie w celu wykonania okolicznościowej sesji fotograficznej i filmowej:

 • Muzeum udostępnia odpłatnie na sesję fotograficzną lub filmową sale ekspozycyjne znajdujące się w budynku Zamku na podstawie umowy zawartej z Para młodą i Fotografem.
 • Sesja fotograficzna lub filmowa odbywać się może w godzinach pracy Muzeum równocześnie ze zwiedzaniem lub w poniedziałki i wtorki przed godziną otwarcia dla zwiedzających.
 • Fotografie można wykonać tylko w wyznaczonych wnętrzach: Westybul, Galeria Lustrzana, Sala Lustrzana, Salon Wielki, Biblioteka i Salon Zielony.
 • Fotografowanie lub filmowanie odbywa się pod nadzorem i opieką pracownika Muzeum, który służy pomocą podczas sesji (m.in. zapalając i wygaszając oświetlenie, usuwając sznury, aby nie były widoczne na zdjęciach, wskazując użytkowe meble itp.).
 • Nie zezwala się na wykorzystywanie lub stwarzanie wrażenia wykorzystywania mebli, dywanów lub jakichkolwiek innych przedmiotów zabytkowych (eksponatów) podczas sesji zdjęciowej lub filmowej, za wyjątkiem mebli wskazanych przez pracownika Muzeum.
 • Zdjęcia i filmy mogą być wykonane tylko bez użycia sztucznych źródeł światła.
 • Dopuszcza się użycie statywu posiadającego nie rysujące podstawy.