Udostępnianie wnętrz do fotografii okolicznościowych (np. sesja ślubna)

Na co najmniej tydzień przed planowaną sesją należy dokonać rezerwacji terminu podając dokładną datę i godzinę przyjazdu

Do przygotowania umowy potrzebne są następujące dane: Imię i nazwisko Najemcy (osoby, na którą ma zostać przygotowana umowa), jej adres oraz numer PESEL, imiona i nazwisko Nowożeńców a także imię i nazwisko, adres i PESEL Fotografa. Jeżeli umowa ma zostać przygotowana na zakład fotograficzny potrzebna jest kserokopia KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub dokumentu zaświadczającego o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę można podpisać w dniu wykonywania sesji przed wejściem na ekspozycję.

Zawarcie umowy nie upoważnia do parkowania samochodów na dziedzińcu i tarasach Muzeum

Wykonane fotografie mogą być wykorzystywane przez nowożeńców na stronach internetowych, pod warunkiem zamieszczenia pod każdą z fotografii danych teleadresowych Muzeum: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, tel. (032) 210 30 37

REGULAMIN DLA KORZYSTAJĄCYCH Z SAL EKSPOZYCYJNYCH MUZEUM ZAMKOWEGO W PSZCZYNIE W CELU WYKONANIA OKOLICZNOŚCIOWEJ SESJI FOTOGRAFICZNEJ I FILMOWEJ:

 1. Muzeum udostępnia odpłatnie na sesję fotograficzną lub filmową sale ekspozycyjne znajdujące się w budynku Zamku na podstawie umowy zawartej z Najemcą i Fotografem.
 2. W przypadku, jeżeli Nowożeńcy nie są Najemcą również oni zobowiązują się do przestrzegania zasad Regulaminu oraz warunków umowy.
 3. Sesja fotograficzna lub filmowa odbywać się może w godzinach pracy Muzeum równocześnie ze zwiedzaniem lub w poniedziałki i wtorki przed godziną otwarcia dla zwiedzających.
 4. Fotografie można wykonać tylko w wyznaczonych wnętrzach: Westybul, Galeria lustrzana, Sala lustrzana, Salon wielki, Biblioteka i Salon zielony.
 5. Fotografowanie lub filmowanie odbywa się pod nadzorem i opieką pracownika Muzeum, który służy pomocą podczas sesji (m.in. zapalając i wygaszając oświetlenie, usuwając sznury, aby nie były widoczne na zdjęciach, wskazując użytkowe meble itp.).
 6. Nie zezwala się na wykorzystywanie lub stwarzanie wrażenia wykorzystywania mebli, dywanów lub jakichkolwiek innych przedmiotów zabytkowych (eksponatów) podczas sesji zdjęciowej lub filmowej, za wyjątkiem mebli wskazanych przez pracownika Muzeum.
 7. Zdjęcia i filmy mogą być wykonane tylko bez użycia sztucznych źródeł światła.
 8. Dopuszcza się użycie statywu posiadającego nie rysujące podstawy.

CENNIK ZA WYKONANIE OKOLICZNOŚCIOWEJ SESJI FOTOGRAFICZNEJ I FILMOWEJ WE WNĘTRZACH MUZEUM ZAMKOWEGO W PSZCZYNIE:

 1. Godzinna okolicznościowa sesja fotograficzna: 370 zł netto + obowiązujący podatek VAT = 455,10 zł brutto
 2. Godzinna okolicznościowa sesja filmowa: 370 zł netto + obowiązujący podatek VAT = 455,10 zł brutto
 3. Godzinna okolicznościowa sesja fotograficzna i filmowa: 555 zł netto + obowiązujący podatek VAT = 682,65 zł brutto
 4. Każda kolejna godzina sesji: 296 zł netto + obowiązujący podatek VAT = 364,08 zł brutto.

Opłatę można uiścić w dniu realizacji sesji przed wejściem na ekspozycję.