Wykłady „Studium muzealne”, obejmują kilka cyklów tematycznych poświęconych dziejom zamku i regionu, architekturze i terminologii historii sztuki, a także ekspozycjom i kolekcjom muzealnym.

Odbywające się raz w miesiącu spotkania prowadzone są przez pracowników Muzeum oraz zaproszonych gości – specjalistów zajmujących się historią, sztuką i muzealnictwem oraz innymi aspektami życia w minionych wiekach.

Owocem zainicjowanego w 2012 roku cyklu wykładów otwartych „Studium muzealne” są coroczne publikacje, zawierające zbiór referatów wygłoszonych w danym roku.