Biblioteka Naukowa Muzeum Zamkowego w Pszczynie przeznaczona jest dla pracowników Muzeum i stanowi warsztat pracy naukowej przy opracowywaniu merytorycznym muzealiów, ich katalogowaniu i przygotowywaniu wystaw. Książki udostępniane są również przewodnikom muzealnym, naukowcom, oraz badaczom zainteresowanym zbiorami Muzeum.

Stan liczebny księgozbioru wynosi obecnie ponad 10 600 woluminów (książki i czasopisma) oraz 1500 druków ulotnych w tym katalogi wystaw.

Ilość księgozbioru stale wzrasta, głównie dzięki zakupom, wymianie z innymi muzeami, bibliotekami i stowarzyszeniami, oraz darom. W bibliotece znajduje się katalog alfabetyczny oraz katalog rzeczowy, oparty na schemacie tematycznym Biblioteki Naukowej Muzeum Zamkowego, biblioteka posiada także elektroniczną bazę katalogową.

Księgozbiór tworzą książki i czasopisma, których przedmiotem jest: historia sztuki, muzealnictwo, historia wojskowości, konserwacja zbiorów muzealnych, architektura, historia powszechna, historia kultury, ochrona zabytków, myślistwo i łowiectwo. W bibliotece istnieje ponadto bogaty księgozbiór podręczny, na który składają się publikacje dotyczące historii zamku pszczyńskiego, historii regionu, pokaźny zbiór stanowią wydawnictwa Muzeum Zamkowego, a także słowniki, katalogi zabytków, leksykony i encyklopedie.

Biblioteka Multimedialna Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Wydawane przez Muzeum Zamkowe publikacje są digitalizowane i udostępniane w Bibliotece Multimedialnej na stanowiskach komputerowych. W bibliotece znajduje się 10 stanowisk komputerowych w formie terminali dotykowych ze słuchawkami. W formie elektronicznej dostępne są: Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie (tom I-X), przewodniki, katalogi wystaw, katalogi zbiorów, albumy, materiały z sesji naukowych i konferencji, niektóre z tych wydawnictw są upowszechniane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

W Bibliotece Multimedialnej udostępniane są również fotografie przedstawiające wnętrza zamkowe i wykłady wygłoszone w ramach Studium Muzealnego. Biblioteka Multimedialna organizuje: szkolenia dotyczące korzystania z dostępnych wydawnictw, pokazy zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego i Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz zajęcia dla grup zorganizowanych, najczęściej dla najmłodszych użytkowników. W Bibliotece można również wirtualnie zwiedzić Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Biblioteka Multimedialna jest otwarta dla wszystkich zwiedzających.

Godziny otwarcia Biblioteki Multimedialnej:

  • Poniedziałek: 11.00 – 15.00
  • Wtorek: 9.00 – 15.00
  • Środa: 9.00 – 15.00
  • Czwartek: 9.00 – 15.00
  • Piątek: 11.00 – 15.00